PS BiH – Kajmaković Enes izabran za člana upravnog odbora PS BiH

PSBIH

Na Izborno – izvještajnoj Skupštini održanoj 29. 3. 2014. godine, izabarni su novi predsjednici i članovi upravnih organa PS BiH za mandatni period od četiri godine. Kajmaković Enes koji obavlja funkciju sekretara gorske službe spašavanja stanice Travnik izabran je za člana upravnog odbora planinarskog saveza Bosne i Hercegovine.
Preostale novoizabrane članove možete pogledati na sljedećem linku.

Novoizabrani predsjednici i članovi.

Ovom prilikom čestitamo svim novoizabranim predsjednicima i članovima u nadi da će na najbolji mogući način obavaljati svoje dužnosti.

OBUKA – VJEŽBA PRIPADNIKA SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA S VISINA

52-IMG_7719-692x360

U organizaciji Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, 22. i 23. marta 2014. godine organizovana je obuka pripadnika Službe za zaštitu i spašavanje s visina. Ovu Službu čine pripadnici gorskih službi spašavanja Travnika i Gornjeg Vakufa – Uskoplja. Prvog dana bio je teoretski dio u kojem su teoretska izlaganja predavali instruktori: Kemal Balihodžić, Enisa Bosto i Vesna Rubin.

Tema teoretskog dijela bila je „Rukovođenje u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara“, gdje su pripadnici Službe zaštite i spašavanja s visina dodatno se upoznali sa sistemom zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, sa posebnim akcentom na ulogu ove službe u datim okolnostima kao i saradnji sa ostalim subjektima zaštite i spašavanja u ovoj oblasti, kao i njehov angažman u vrijeme proglašavanja stanja prirodne i druge nesreće.

Ovom prilikom izvršen je i pripremni dio vježbe gdje je ciljni zadatak usmjeren u pravcu spašavanja „unesrećenog paraglajdera“ na području Vlašića – lokalitet Babanovac staze. U razvijanju ove vježbe, rukovodioci Službe, Rubel Pinjo i Enes Kajmaković proširili u zadatak sa još jednim „unesrećenim“, koji je u datom trenutku pokušaja pomoći „unesrećenom paraglajderu“ također doživio težu nesreću. Data okolnost nametnula je potrebu i neophodan angažman cjelokupnog sastava Službe zaštite i spašavanja.

Nakon uspješno izvršenih priprema, odrađenog probnog dijela, sa detaljnim uputstvima, uslijedila je vježba koja je sa uspjehom završena. Nakon završetka vježbe uslijedila je analiza dvodnevnog rada i date su vrlo visoke ocjene u realizaciji ove vježbe.

Opremanje GSS-a Travnik/ sluzbe za spavašavanje sa visina

Skuter

Dana 09.10.2013. godine ispred zgrade Vlade uz nazočnost Predsjednika i članova Vlade Srednjobosanskog kantona, izvršena je primopredaja opreme i sredstava od strane Kantonalne uprave za civilnu zaštitu za potrebe Službe za zaštitu i spašavanje s visina KSB. Oprema će biti korištena u akcijama spašavnja ljudi i materijalnih dobara u slučaju prirodne i druge nesreće na području Kantona. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu organizirati će u narednom periodu obuku za pripadnike Službe za zaštitu i spašavanje s visina KSB u cilju adekvatne upotrebe nove opreme.
Ovo je već treći put kako Kantonalna uprava za civilnu zaštitu na čelu sa direktorom Nikicom Stipinovićem vrši nabavku opreme za potrebe ove službe u cilju jačanja cjelokupnog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području Kantona.

GSS TRAVNIK ANGAŽIRANA U POTRAZI ZA NESTALOM OSOBOM

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Petak, 18 Novembar 2011

Potraga za nestalim F. K.  iz Širokog Brijega traje od 07. studenog kada je Policijskoj upravi Široki Brijeg prijavljen nestanak F. K. na području općine Jajce. U potrazi su sudjelovali pripadnici policijskih snaga, članovi rafting klubova, GSS-a, ronilačkih klubova, prijatelji i rodbina. Kantonalna uprava za civilnu zaštitu je na inicijativu MUP-a KSB, 13. i 14. studenog 2011. godine angažirala Službu za zaštitu i spašavanje s visina kao ispomoć Jedinici za podršku MUP-a KSB na pretraživanju terena oko rijeke Vrbas i jezera Zdaljevac, u cilju pronalaska nestalog. U dvodnevnoj akciji pripadnici Službe za zaštitu i spašavanje s visina KSB su profesionalno i požrtvovano pretraživali navedene lokacije, na žalost bez rezultata. Ravnatelj Kantonalne uprave CZ s pomoćnicima je 14.studenog obišao teren da bi se upoznali sa tijekom akcije spašavanja. Dana,15.11.2011.godine pronađeno je tijelo F.K. u jezeru HE Jajce II. Tijelo su pronašli ronioci Ronilačkog kluba „Buk“ Banja Luka.

Potraga1

Historija

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Usljed sve većeg priliva planinara i skijaša u domovima na Vlašiću, te pojavom savremenog planinarstva, i željom ljudi  za istraživanjem nepristupačnih dijelova, ukazuje se potreba za formiranjem stanice GSS-a u Travniku.

SkakaonicaVlasicTako se dana 04.04.1962.godine u prostorijama kino Lašva sastaju Janko Dujić,Branko Lozić,Hajrudin Samokovlić i Šefket Kolasević. I isti donose odluku o osnivanju stanice GSS-a Travnik. Za prvog načelnika stanice izabran je tada jedini registrovani spasilac Janko Dujić. U Junu 1962 godine dva člana polažu ispit za spasioca te dobivaju zvanje spasioca.

Od tada poćinje dug i plodan rad stanice GSS-a Travnik. U stanicu dolaze mnogi planinari te postaju njeni ćlanovi.U periodu 1973-1975.godine stanica prima jedan veći broj ćlanova, tako da u tom periodu stanica ima 17 registrovanih spasilaca, 28 pripravnika i dva doktora.Stanica u svom ćlanstvu ima i ćlanove PD “Pavlovica” Novi Travnik, koji po sticanju uslova za formiranjem stanice GSS-a istupaju iz stanice Travnik i formiraju stanicu GSS-a u Novom Travniku.

U svom radu stanica pored pružanja pomoći u planinama svoj rad proširuje na pružanje pomoći u urbanim sredinama ,visokim ruševinama i rijekama.Stanica uspostavlja kontakte i usko surađuje sa osnovnim školama ,CZ, MUP-a, te Sekretarijatom za narodnu odbranu.

U periodu 1962-2002.godine stanica GSS-a Travnik izvela je niz akcija spašavanja, potraga, te drugih vidova pomoći iz svog domena.

Od značajnih akcija treba izdvojiti:

 • 1964 pomoć radnicima na relejnoj stanici Paljenik-Vlašić (iznočenje opreme za RTV)
 • 1965 potraga za izgubljanim radnicima relejne stanice ( pronađeni živi sa manjim smrzotinama)
 • 1968 iznošenje hrane za zatrpanu djecu ( nevrijeme ) na Šantiću
 • 1969 pomoć stanovnicima sela Šišava,Mudrike G. Koričani u dostavi ljekova
 • 1969 potraga za tragično nastradalim u lavini selo Paklarevo
 • 1970 učešće u akciji traženje alpinista na Prenju
 • 1977 učešće u potrazi za tjelima tragično nastradalog Đemala Bjedića i pratioca na Inaću
 • 1983 izvršena akcija spašavanja braćnog para Šuvak iz Zagreba na podrućju Vlašića
 • 1984 godine učešće na obezbjeđenju ZOI 84

Takođe treba napomenuti, da je stanica Travnik uzimala učešće u svim akcijama, pohodima, marševima, kao i manifestacijama, koja su organizovana od strane planinarskih društava , a posebno treba istaći obezbjeđenje SKI skokova POKAL VLAŠIĆ EVROPA KUP sve od 1976. pa do agresije na BiH.

Ovdje moramo napomenuti tragično nastradalog člana naše stanice rahmetli Inđić Saliha-Šape, koji je nesebično pomažući planini izgubio lmadi život.

Početkom  rata u BiH prestaje i rad stanice. Pored opreme i MTS, koja je uništena usljed ratnih dejstava stanica gubi i nekoliko svojih ćlanova i to Ahmetagić Sabahudina-Budika, Kolasević Sefketa i Kesten Zorana.

Po prestanku rata, tačnije 05.06.1997.godine, sazvan je sastanak, na koji se odazvalo deset članova stanice i od tada stanica počinje svoj poslijeratni rad.

Dana 20.03.1998.godine bira se novo rukovodstvo u sastavu Načelnik Pinjo Rubil, Sekretar Kajmaković Enes, Ekonom Brljak Zijo, koji i danas obavljaju istu dužnost. Zahvaljujući prvim donatorima nabavljaju se prva MTS, bez kojih je stanica ostala u toku rata te stiću se uslovi za praktićnim radom na terenu.

Stanica GSS-a Travnik danas broji 30 ćlana  od toga 18 registrovanih spasilaca, 3 registrovana spasioca doktora 9 pripravnika.

U svom poslijeratnom periodu pa do danas stanica je izvela niz akcija, te drugih aktivnosti iz svog domena i to:

 •  1998 spašavanje života neopreznog berača ljekobilja sa Devečanskih stijenama
 • 2000 potraga i transport za unesrećenim ribarom na Vlašiću na rijeci Ugar
 • 2000 neobična akcija na spašavanju lovačkog kera iz kanjona rijeke Ugar
 • 2001 potraga za unesrečenim u rijeci Lašvi (saobračajna nezgoda)
 • 2002 potraga i transport tragično nastradalog lovca iz kanjona Ugra u mjestu G.Bešpelj općina Jajce
 • 2008 potraga i pronalaženje izgubljenog djetete na obromcima Bukovice
 • 2009 pretraga terena na obromcima Bukovice radi pronalaženja vreče nepoznatog sadržaja ( navodno bačenog iz helikoptera)
 • 2009 potraga i pretraga terena Galica-Devečani (zimski period) radi pronalaženja domara planinarskog doma Devečani.

To bi bile neke značajnije akcije , koje je stanica GSS-a Travnik obavila sa uspjehom.

Stanica GSS-a travnik također učestvuje i u svim aktivnostima koje organizuju PD i PS BiH kao što su:

 • obezbjeđenje Dana planinara u periodu 1998 do 2010 godine
 • obezbjeđenje 10 pohoda “Budikina staza”
 • obezbjeđenje 8 pohoda “Pješačenjem do zdravlja”
 • održavanje teoretske i pokazne vježbe za djecu planinarskih sekcija OŠ Travnik i OŠ Kalibunar
 • stanica je svake godine angaržovana na čišćenju zidina i mosta starog grada u Travniku.                                          

Stanica GSS-a Travnik za svoj uspješan rad dobiva i niz priznanja kao što su : Povelju PS BiH, priznanje PS BiH 1999 godine za spasavanje života Alić Elvedina , te niz zahvalnica i priznanja od PD, KUCZ, OSCZ i dr.

Stanica uspijeva da obnovi suradnju sa KUCZ, Policijskom upravom Travnik, MUP SBK, uspostavlja suradnju sa Holandskim bataljonom SFOR-a što se vrlo dobro pokazalo prilikom nabavke MTS te ostalih aktivnosti stanice.

Stanica radi na završavanju izgradnje planinarskog doma tj.punkta GSS-a i obavještajne tačke na platou Vlašića-Babanavca. Izgradnja ovoga objekta doprinjela je poboljšanju razvoja stanice. U objektu i van njega se održavaju mnogi seminari za planinare i ljubitelje prirode, kulturno sportske manifestacije, edukacije mladih, ljetovanja i zimovanja djece iz osnovnih i srednjih škola, akcija planinarstvom protiv droge i dr.

Travnik – ukratko o gradu i njegovoj historiji

Slide_Travnik
travnik slika sta li vec

Travnik

Travnik je grad i sjedište istoimene općine u centralnoj Bosni i Hercegovini, 90 km zapadno od Sarajeva, te je ujedno glavni gradSrednjobosanskog kantona. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u općini Travnik 2009. godine živi 55.000 stanovnika. Poznat je po tome, što je bio prijestolnica osmanskih vezira od 1686. do 1850. godine, pa i njegovo kulturno nasljeđe datira iz tog perioda.

Geografija

Travnik se nalazi vrlo blizu geografskog centra Bosne i Hercegovine. Rijeka Lašva protiče kroz grad, od zapada prema istoku, prije svoga ušća u rijeku Bosnu. Grad Travnik se nalazi u velikoj lašvanskoj dolini, koja povezuje dolinu rijeke Bosne na zapadu sa dolinom rijeke Vrbas, na istoku.Travnik leži na nadmorskoj visini od 514 metra. Njegovo najistaknutije geografsko obilježje su planine Vilenica i Vlašić, koja je dobila ima po Vlasima, i jedna je od najviših planina u Bosni i Hercegovini, sa nadmorskom visinom od 1943 metra.

Klima

Travnik ima kontinentalnu klimu, sudeći po svom položaju između Jadranskog mora na jugu i Panonije na sjeveru. Prosječna ljetna temperatura je 18.2°C (64.8°F). Sa druge strane, prosječna zimska temperatura je 5°C (33°F). Snijeg u Travniku pada svake godine.

Stanovništvo

Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Travnik imala je 70.747 stanovnika, raspoređenih u 88 naselja. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma, općina Travnik gotovo u cjelini ušla je u sastav Federacije Bosne i Hercegovine. U sastav Republike Srpskeušli su dijelovi naseljenih mjesta: Donji Korićani i Gornji Korićani.

Ekonomija[uredi]

Povoljan geografski položaj, ali i izuzetna prirodna bogastva učinili su da Travnik kroz historiju bude frekventno i razvijeno područje. I danas su u okolini grada razvijeni poljoprivreda i stočarstvo. A posljednjih decenija Travnik je imao nekoliko preduzeća u različitim industrijskim granama, koja su činila kičmu razvoja grada, ali i regije. “Borac” – firma koja zapošljava najviše radnika je uprkos ratnim dešavanjima, sačuvala domaće i inostrano tržište. Nažalost, ratni vihor, ali i neadekvatni i nejasni zakoni o privatizaciji nakon agresije, doveli su nekadašnje gigante u jako loš položaj. Nakon rata, javlja se mogućnost većeg ulaganja privatnog kapitala, pa se pojavljuju tada nova, ali danas već prepoznatljiva imena u privredno industrijskom razvoju grada Travnika: “Pharmamed” (farmaceutska ind.), “Bajra” i “Prima-inter” (mesna ind.), “Vlašić-milk” u Karauli (proizvodnja mlijeka), “Nuno-flips” (proizvodnja flipsa), “Feniks” (proizvodnja tjestenine) i drugi. Poseban pečat privredi grada Travnika daje Udruženje privrednika Travnik UPUT, koje je zapravo baza razvoja ideja i velika podrška preduzećima i pojedincima koji rade na ekonomskom razvoju ovog kraja.

Kultura

Travnik ima snažnu kulturu, koja datira još iz perioda kada je ovaj grad bio sjedište vezira Osmaskog carstva, odgovornih za Bosanski ejalet. Stari dio Travnika postoji još od vremena bosanske nezavisnosti u prvoj polovini 15. vijeka. U gradu se nalaze brojne džamije i crkve, kao i grobovi važnih historijskih ličnosti, te odlični primjeri osmanske arhitekture. Gradski muzej, izgrađen 1950. godine, je jedna od najimpresivnijih kulturnih institucija u regiji.

Turizam

Kao i kod mnogih bosanskih gradova, turizam Travnika je uveliko zasnovan na historiji i geografiji. Obližnja planina Vlašić je jedna od najvećih u Bosni i Hercegovini, što je čini odličnim mjestom za skijanje, pješačenje i sankanje. Zbog toga što turizam nije jak u gradu, Vlašić je glavna turistička atrakcija. Grad Travnik je također veoma interesantan. Mnoge građevine, koje potiču iz osmanskog perioda, dobro su očuvane, kao na primjer brojne džamije, orijentalne kuće, sahat kula, te ulične česme. Stari dio grada datira iz ranog 15. vijeka.

Planina Vlašić

vlasic-planina0303-1

Vlašić je planina u srednjoj Bosni, Bosni i Hercegovini. Najvećim dijelom se nalazi u Srednjobosanskom kantonu te dijelu Republike Srpske. Njegov najveći vrh je Paljenik (1933m). Vlašićka visoravan je visoka 1300 m, a poznata je po tradiciji spravljanja vlašićkog sira, kao i novijem turizmu na Babanovcu (1260 m n.v.), gdje se vremenom etablirao novi bosanski centar zimskog turizma, kojeg rado posjećuju i inozemni gosti.

Vlašić je i pogodan kraj za uzgoj pčela u ovom dijelu Evrope, a razvija se i seoski turizam.

 

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to seo, seo services and Insanity Workout